Ada Hakkında Genel Bilgi


Avşa Hakkında Genel Bilgi

Tarihçe

                1892 yılında ilk ismi Aousia olan adanın ismi zamanla Afissia olmuş. Yakın zamanda resmi adı Türkeli olmuştur. Günümüzde ise tarihi isminin Türkçeleştirilmiş hali olan Avşa kullanılmaktadır. Orta çağ boyunca boş kalan ada bir süre sürgün yeri olarak kullanılmıştır. Adanın bazı bölgelerinde hala Rumların yaşadığı zamandan kalıntılarla karşılaşabilirsiniz.

Adanın coğrafi yapısı

                Marmara denizinin güneydoğusunda bulunan ve Balıkesir’in Marmara adalar belediyesine bağlı olan Avşa adasının kıyı şeridi 27,5 km, uzunluğu 9 km, eni 4 km, toplam yüz ölçümü 36 km²’dir.  Merkez(Türkeli Köyü) ve Yiğitler (Araplar) köyü olmak üzere iki yerleşim yerinden oluşur.  Adanın Marmara ilçe merkezine uzaklığı 11 km olup Balıkesir il merkezine uzaklığı 155 km’dir. Adanın yüksekliği 100 – 150 metre arasında olup basık ve yassı bir adadır. Merkezde 3 km’lik ince kumlu, geniş ve uzun bir plajı vardır. Mermer ocaklarıyla ünlü olan Marmara adasına bağlı olan Avşa adasının da zemini granit ve oldukça sağlam bir yapıya sahiptir.

Avşaya Gelmemeden Önce

Adaya geldiğinizde dikkat etmeniz gereken hususlardan birisi iskele çıkışında bekleyen fırsatçılar. Tatilinizden memnun ayrılmak ve mağduriyet yaşamamanız için sitemizde bulunan güvenilir otel, motel ve apartlardan beğendiğinizi seçip belirtilen irtibat numaralarından rezervasyon oluşturabilirsiniz.

Avşa kıyıları

Adanın Konumu

 Marmara Denizi'nin güneybatısında 3 büyük (Marmara, Avşa, Paşalimanı) ve 9 küçük (Ekinlik, Koyun, Mamalı, Hasır, Pale, Fener, Asmalı ve Paşalimanı Koyundaki 2 adacık) ada vardır. Marmara Adaları ismini taşıyan bu adalar, yapı ve yerşekilleri bakımından Kapıdağ Yarımadası'nın Marmara Denizi' ndeki uzantısı görünümündedirler.

4. zamanın sonlarında deniz seviyesinin yükselmesi ve alçak kesimlerin sular altında kalması sonucunda, anakara Kapıdağ Yarımadası'ndan ve birbirlerinden ayrılarak bugünkü şekillerini almışlardır. Avşa Adası'nın, Marmara ve diğer adalarla arasındaki derinlik 16-35 metre arasındadır. Sadece Ekinlik Adasını birleştiren kara parçası 1-4 metre derinlikte olduğundan, sakin havalarda bu bağlantıyı izlemek mümkün olmaktadır. Adanın uzunluğu 9 km, eni 4 km kadardır. Toplam yüzölçümü 36 km²'dir. Adanın batısında üzerinde bir deniz feneri bulunan Hayırsız Ada yer alır.

Adanın Doğal Yapısı

Ada genellikle granit ve granodiyorit ana kayasından oluşan kumlu topraklarla örtülüdür. Kum oranı oldukça yüksektir. Granit taşlar adanın yüzey dokusuna adeta serpilmiştir. Batı kısmında, geniş aluvyal kıyı ovası, doğu kısmında kısmen ağaçlıklı bir bölüm yer alır. Adanın köyleri burada kurulmuştur (Türkeli ve Yiğitler Köyleri).

Adanın Bitki Örtüsü

Ağaçlar az olan tarım kültürü ve yaygın olan bağcılık nedeniyle kesilmiştir. Bağcılık çok gelişmiştir. Adanın büyük bölümü asmalarla doludur. Geri kalan alanlarda, bodur çalılar, dikenli ve otsu bitki toplulukları, beyaz kum zambakları ve diğer çiçekler adanın bitki örtüsünü oluşturur.

Adada İklim Özellikleri

Ada, Marmara'nın orta bölümünde yer almıştır. Bölge ikliminin özelliklerini taşımakla birlikte, Akdeniz ve Karadeniz ikliminin özelliklerini de yansıtır. Yaz aylarında sıcaklık ortalaması 30 derecenin üzerindedir. İki farklı iklim bölgesi ortasında yer aldığı için yazın kuzeyden esen kuvvetli rüzgarların etkisinde kalan köpüklü denize girmek, Avşa Adası'nın iklim özelliğinin en güzel yanıdır. Adayı güzelleştiren diğer önemli faktörlerden biri de Haziran ayından, Eylül ayının sonuna kadar, hatta Ekim ayında bile denize girilebilir olmasıdır.

Avşa Adasında Gezilecek Yerler

Adanın dört bir yanını, koylarını hergün gezi motorları ile veya kendi vasıtanızla gezebilirsiniz. Bunların en ünlüleri Çınar Köyü, Kumburnu, Mavi Köy, Değirmen, Manastır, Kumtur, Beyaz Saray ve Yiğitler Köyündeki Altın Kum'dur. Avşa yerleşim bölgeleri Ayrıca adanın içinde herhangi bir yere gitmek veya gezmek isterseniz, kenarları açık, küçük treni de kullanabilirsiniz. Avşa'da adanın her yanını çevreleyen altın rengi kumsallarda dantel gibi işlenmiş koylarda, yeşillendirilmiş sahil şeridi içinde güneşin muhteşem bir şekilde batışını seyrederek gündüzü bitiren insanlar, sahilin bir ucundan diğer ucuna kadar sıralanan bar-cafe, restoran ve müzikhollerden yükselen müzik sesleri içinde, Avşa'nın çeşitli meşhur şaraplarını yudumlarken gecenin karanlığının aydınlığa dönüştüğünü, bir başka güne başladıklarını bile anlayamazlar. İşte Avşa'daki tüm güzellikler içinde 24 saatte 2 günün birden yaşandığından bahsetmek abartı olmaz.

 

 

"Avşa" Adı Nereden Geliyor?

Avşa'nın yüzyıllar içinde değişerek gelen birçok ismi vardır. Kyzikos'lu Diogenes, Propontis adalarını anlatırken Ofiousa ile Fisia'yı birbirinden ayırmıştır. Plinius bu adaya OPHiUSSA der. Bizans tarihinde ise adanın ismi AFOUSiA'dır. La Mottraye 17.yy başında, adaya buradaki Meryem Ana Manastırı nedeniyle Pnagia adı verildiğinden bahseder. Marmara Adalarında tarihi incelemeler yapan Gedeon'a, Patrikhane tarafından verilen 1892 tarihli vasiyetnamede ise, adanın ismi AOSiA şeklinde yazılmıştır. Rumlar adayı terketmeden önce ise AFISSIA ismini kullanmışlardır. Ada'nın ismi daha sonraki zamanlarda Araplar Adası olarak da anılmıştır.

Yakın zamanlarda adanın resmi adı Türkeli olmuştur. Daha sonraları günümüzde adanın tarihi isminin Türkçeleştirilmiş şekli olan AVŞA kullanılmaya başlanmıştır.

Ada Tarihi ve Arkeolojisi

Adanın ilk yerli halkı hakkındaki ilk yazılı bilgiler coğrafyacı Strabon ve tarihçi Plinius'un kitaplarında bulunmaktadır. Toprak durumu bakımından hiç bir zaman zengin olamamış, bağımsız bir idareye kavuşamamış olan ada, tarih içinde, çevresinde hakim olan kuvvetin arkasından gitmiştir. Avşa'nın tarihi bir haritası Hristiyan din adamları için bir sürgün yeri olarak kullanılmış ve bütün Ortaçağ boyunca boş kalmıştır. Şimdiye kadar hiç bir sistematik kazı yapılmamıştır. Ancak adada, anakara Kapıdağ Yarımadası`ndan ayrılmadan önce bazı ilkel toplulukların yaşadığı, avcılıkla geçindiği, anakara ile bağlantı kesilince yeni bir yaşam biçimi geliştirdikleri, avcılığı azaltarak tarım, besicilik ve balıkçılıkla geçindikleri bazı buluntular nedeniyle anlaşılmaktadır.

Son yıllarda Avşa kumsallarında bulunan çeşitli çakmaktaşı, kemik, vb. aletler, ağırsaklar değirmen taşları, değişik baltalar adadaki yerleşimlerin yazılı kaynaklardan çok eskilere gittiği fikrini kuvvetlendirmektedir. Adanın tüm yüzeyi Neolitik - İlk Tunç çağı - Kalkolitik - Hellenistik - Roma - Bizans - Osmanlı çanak-çömlek parçaları ile doludur. Bu yüzey buluntularından başka tüm çeşitli Roma kapları, mezar stelleri, amphoralar, yazılı kitabe parçaları, sunak, sütun gövde parçaları, Bizans mimari parçaları ev temellerinde veya herhangi bir şekilde bulunmaktadır. Adanın kuzeyinde Çiftlik mevkiinde, tepede ve deniz kenarında, kumsalda, sıra halinde dizilmiş "kiremit mezarlar" rahatlıkla görülebilecek bir biçimde "in situ" durumunda, denizin sahili aşındırması sonucunda ortaya çıkmıştır. Ancak gün geçtikce kırılarak yok olmaktadırlar. Kukuma Sırtı'nda, Osmanlı mezarlığının hemen üzerinde, büyük mermer levha örtülü bir Roma mezarı ve içindeki kemikler kırılarak ortadan kalkmıştır. Belediye binasının yapımı sırasında temel kazısında bulunan "İstanbul tipi steller" olarak isimlendirilen Roma stellerine benzer muhtemelen bir Trak Steli olan yarısı kırık parça muhafaza altına alınmıştır. Bu da adanın çeşitli toplumlara ev sahipliği yaptığını gösteren önemli bir kanıttır. Bugün Erdek'te açık hava müzesinde teşhir edilen Roma sunağının üzeri girlant ve kurban tabakları, bukranyonlarla süslüdür. Bu "in situ" buluntu ilgisizlik nedeniyle götürülmüştür. Sunak adadaki Roma kültürünün ne kadar muhteşem olduğunu göstermesi bakımından çok önemlidir. Manastır Mevkii'nde, deniz içinde 4 metre derinlikte küpler (Pithoslar) içlerinde iskeletleri ile durmaktadır. İlk Tunç Yortan Kültürü, Manastır Mevkii'nde çok yaygındır. Deniz içindeki küp mezarlar ve içlerinden çıkan adak eşyaları (Piksisler, kapaklar, ağırsaklar) dışında, Manastır'da açılan 4 metre derinlikteki bir kuyu içinde 8 adet Yortan testi ve maşrapaları "in situ" durumunda bulunmuştur. Manastır ve çevresinde Roma ve Bizans kültürlerinin kalıntıları çok fazladır. Denizden çıkan altın diademler ve küpe parçaları da vardır. Örnekler sayılamayacak kadar çoktur.

Buluntuların durumundan Marmara Denizi'nin en az 3-4 metre yükseldiği veya adayı 4 metre çökertecek şiddette bir yer sarsıntısının olduğunu kabul etmek gerekir. Manastır Mevkii'nde, ayrıca ismini Manastır Mevkii olarak da isimlendiren Manastır, 360 yıl önce inşaa edilmiştir. 40 oda veya hücreden oluşan Agios Georgios (Panagia-Meryem Ana) Manastırı ile şapel kalıntısı adanın tek eseridir. Bu kalıntı ilgisizlik ve taşranın muhtelif kullanılmasından dolayı çok kötü durumdadır. Pek yakın tarihlere kadar o çevrede oturanların verdikleri bilgilere göre freskler vardı. Maalesef bugün bu fresklerden hiçbirşey kalmamıştır. Gelecekte Manastır kalıntıları tamamen yok olma tehlikesi içindedir. Zira deniz de Manastır kıyılarını sürekli aşındırmaktadır. Halen bu kalıntıları gezmek ve görmek mümkündür. Bütün bu buluntular, adada Neolitik-Osmanlı devrinin sonuna kadar birçok kültürlerin yaşadığını göstermektedir. Bu bulgular ile ilk yazılı belgeler arasındaki boşluğu doldurmak için adada sistematik şekilde kazıların yapılması gerekmektedir.

 

Türkeli Köyü

Adanın batısında kıyı ovasının üzerinde kurulmuştur. Bütün ada için olduğu gibi bu köy için de daha çok Avşa ismi kullanılmaktadır. Bu köyde Gedeon, batıl bir inanış nedeniyle bahsettiği Triniti kilisesinin yıkıntılarının olduğunu, ada Rumlarının aksi rüzgarlarla yolundan kalan gemici yakınlarının bu yıkıntıları dolaşırlarsa rüzgarın değişebileceğine inandıklarını anlatmıştır. Adada böyle bir kilise yoktur. Köyün 1,5 km güney batısında bir manastır kalıntısı vardır. Rumlar köyü yıllar önce terketmişlerdir, köyün şimdiki ahalisi yerli ve göçmen olarak tamamen Türktür. Şarapçılık ve balıkçılık başlıca geçim kaynaklarıydı. Ancak turizmdeki büyük patlama nedeniyle balıkçılıkta gerileme olmuştur. Şarapçılığı sürdüren aileleler vardır.

Yiğitler Köyü

Adanın doğu kıyısında yer alır. Eski adı Araplar olan köyde önceleri Arapların oturduklarını Dapper anlatmaktadır. Bu insanların Arap donanmasının, İstanbul'u 672-678 yılları arasında kuşatmaları sırasında buralarda kışladıklarını ve Arap büyüklerinden bazılarının köyde kaldıklarından bahsetmektedir. Daha sonraları Rumlar ve onlardan sonra Trakya göçmeni Türkler yerleşmişlerdir. Şarapçılık, balıkçılık ve taşçılık gibi işlerle uğraşan köy halkının yaşam standardı yüksektir.

Avşa Adası

Birçok kişi tarafından tatil beldeleri ile ünlü Avşa adası her zaman tatil severler için önemli bir alternatif olarak görülüyor. Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı olması ile önemli yerleşim yerleri arasında yerini almaktadır. Birçok kişi tarafından tercih edilmesi ile birlikte gezilecek yerlere sahip olması da en önemli detaylardan biridir. Avşa adası uygun maliyette tatil isteyenler için de alternatif niteliğindedir. Tatil severlerin rehberinde yer alan Avşa adası, nezih bir yer olmasının dışında konaklamak için de oldukça uygun fiyat aralılarına sahiptir. Gezilecek yerler arasında ise, adada yer alan

 • Avşa çarşısı
 • Manastır
 • Plajlar
 • Altınkum plajı
 • Akvaryum plajı
 • Kadınlar plajı
 • Çınar koyu
 • Yiğitler köyü
 • Türkeli köyü
 • Barlar sokağı
 • Değirmenardı mevkii

Yukarıda mevcut olan önemli yerler ise Avşa adası içerisinde gidilecek plajlar ve gezi yerleri olarak gösterilebilir. Tatil için önemli alternatiflerden biri olan Avşa, birçok koyu ile de ünlüdür.

Avşa Adasına Nasıl Gidilir?

Avşa adası, İstanbul’dan gidenler için senede belirli tarihlerde kalkan İdo seferleri ile ziyaret etmek mümkündür. Öncelikle gidecek kişiler için kalkış seferlerinin bulunduğu alanlar

 • Avcılar
 • Yenikapı
 • Bostancı

Yukarıda yer alan iskele seferleri ile İstanbul’dan gidecek olan kişiler için önemli adres noktaları olarak belirlenmelidir. Hem kısa sürede gidilme imkanı mevcuttur hem de birçok İdo seferinin olduğu da önemli bir alternatif olarak görülür. Avşa adası için tatil gezisi planlayanlar tercihlerini yaparken gezi esnasında yolculuk süreleri de dikkate alınır. Yolculuk ortalama olarak 2,5- 3 saat aralığında sürmektedir. Hem kısa sürede varılma imkanı hem de ekonomik bir tatil geçirme olanağı mevcuttur.

Her zaman tercih edilen tatil beldeleri arasında gelen Avşa adası gezi planında 2 günün tamamlanması ile adanın önemli yerleri gezilebilir. Bu sebeple de kısa sürecek olan yolculuk ile beklentileri karşılayan bir tatil keyfi için tercih edilen önemli erler arasındadır.  Avşa adası için gezi planı yapan kişilerin uygun bir yer olması ile ekonomik bir tatil yapılabileceği de bilinmelidir. Mayıs sonu ile Eylül başlarını kapsayan yaz sezonu en çok tercih edilme dönemleridir. Şirin bir adada güneşlenme ve keyifli bir tatil için tercih edilmektedir. Gezilecek birçok alana sahip olması ile de deniz ve kumsalın tadını çıkarmak için önemli bir alternatiftir.

Gece hayatı

                Her tür müzik ve eğlenme tarzına hitap eden geniş bir eğlence yelpazesine sahip olan adada gece eğlenmek isteyenler için seçenekler oldukça fazla. Diskolar bölgesinde 3 adet büyük gece kulübü bulunuyor. Bunlar Tanz, Arena ve Liatris. Gece kulüplerinde yaz aylarında sıkça verilen ünlü sanatçıların konserleri ile eğlenceyi doruklarda yaşayacaksınız. Barlar sokağında 4 adet club bar bulunmakta bu barlarda DJ şovlarıyla eğlenebilirsiniz, barların hemen yanında bulunan 2 adet türkü barda da eğlenmeyi tercih edebilirsiniz. Sakin bir müzik keyfi yaşamak isteyenler içinse sahil şeridinde 2 adet canlı müzik kafe – bar bulunuyor.

Kafeler

Yaz ayının kızgın güneşi ve bunaltıcı sıcağından kaçıp görkemli çınar ağacının altında serin bir nefes alabileceğiniz çınar altı kafede ya da akşam fener nargile kafede sahil kenarında arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Alışveriş

Adada kıyafet için butikler var fakat çok seçenek bulunmamakta bu yüzden hazırlıklı gelmenizi tavsiye ederim. Kişisel bakım ve makyaj malzemesi bulmak için gratis bulunuyor. Ev gereçleri, şemsiye, katlanır sandalye vb. ürünler bulabileceğiniz züccaciyeler var. Gıda alışverişleriniz için Migros, şok vb. zincir marketlerin şubeleri bulunmaktadır.

Adada bulunan plajlar

Dört bir tarafı plajlarla çevrili olan adanın birbirinden güzel 40’a yakın plajı bulunmaktadır. Bunlardan en bilinen plajları olan Avşa plajı, Çınar koyu, Altınkum, Yiğitler, Karadut, Tavşanlı plajları gibi onlarca plaj vardır mutlaka gidip görmenizi tavsiye ederim. Plajlarda yosun ve çakıl bulunmamaktadır. Özel plajlar hariç çoğu plajda belediye görevlileri tarafından şemsiye ve şezlong kiralanıyor. Adada kadınlar plajı da var fakat diğer plajlar gibi bakımlı değil denizinde yosunlar var aynı zamanda çevrede alışveriş yapılacak yer de bulunmuyor bunun için tedbirli gitmenizi tavsiye ederim. Bu plajlar ve diğer plajların çoğuna merkezden kalkan minibüslerle ulaşım mümkün.

Merkezden kalkan minibüslerin rotası şu şekildedir;

Yiğitler minibüsü: Yiğitler, Yurdakul, Altınkum, Tavşanlı ve Karadut

Çınar minibüsü: Kumbaşı, Beyaz saray, Manastır, Çınar ve Kumtur

Mavi koy minibüsü: Değirmenardı, Özkan sitesi, Mavi koy ve Çiftlik mevkii

Bu minibüslerle veya taksiyle Avşa’nın eşsiz güzellikteki plajlarını gezebilirsiniz.

 

Avşa Merkez Deniz Manzarası

 

Adamıza kadar gitmişken şarap tadımı yapmak adeta bir kural gibidir. Yiğitler Köyü yolunda yer alan Büyülübağ ve köyün içerisinde yer alan şarap üretim tesisleri mutlaka Avşa tatilinin bir bölümünde yer almalıdır. Gerek buradan alınan şarap, gerekse ada genelinde bulunabilecek zeytinyağı adadan götürülebilecek en iyi hediye seçenekleridir.

Tarih boyunca türlü isimlere sahip olan adanın Rumlar'dan Türkler'e geçmeden önceki ismi Afissia olarak kaynaklarda görülmektedir. Bu isim zaman içerisinde Türkçeleşerek Avşa halini almıştır.

Pek çok balık restoranı bulunmaktadır. Ada olmasının da verdiği zenginlik ile bir çok balığı en taze şekilde adada bulabilmek mümkündür. Aynı zamanda adada pek çok kumpirci de gözünüze çarpacaktır. Bizim tavsiyemiz her güne farklı bir lezzet sığdırıp, Tatilinizi çok daha zengin bir hale getirmeniz yönünde olacaktır.

 

Gece hayatına önem verenler için Pek çok bar, club ve canlı müzik mekanı bulunmaktadır. Gecesi ve gündüzü ile günün her saati yaşayan bir adadır. Buraya gelen ziyaretçilerimize sadece nasıl bir eğlence istediklerine karar vermek düşmektedir.

 

Konaklama seçenekleri açısından da bir hayli zengin bir adadır. Kişilerin tercihlerine göre tesisler mevcut olduğu gibi, yöre halkı tarafından kiralanan evler bulmak da mümkün olmaktadır. pansiyon sayısı açısından oldukça yoğun bir adadır. Ada içerisinde konaklama seçeneklerinin bol olması, konaklama masraflarının da az olmasını sağlamaktadır. Adaya gitmeden önce internet üzerinden yapacağınız  otel, motel, apart gibi aramalar adanın konaklama seçenekleri açısından ne derece zengin olduğunu anlamanız için yeterli olacaktır.

 

Çoğunlukla ekonomik bir tatil sunduğu düşüncesi, adaya ayak basan herkes tarafından onaylanan bir düşüncedir. Zira ada esnafı adaya özel ürünler başta olmak üzere hemen her konuda en uygun fiyatı sunmaktadır. Adamızı ziyaret eden kişilerin pek çoğu, bu adayı görme konusunda kendileri kadar şanslı olamayan yani Avşa Adası'na henüz uğrayamamış olan sevdikleri için anı niteliğinde hediyeler almaktadırlar.

taksi durakları 7/24 hizmet vermekte, yerli ve yabancı turistleri adanın en güzel yerlerine ulaştırmaktadır. Aynı zamanda minibüs ulaşımı sayesinde de, ulaşımın da kolay ve uygun fiyatlı sağlanabildiği bir adadır.

 

Marmara Denizi'nin güney-batısında yer alır ve "Marmara Adaları" adıyla anılan takım adaları oluşturan adalardan biridir. Yüzölçümü 20,6 km², kıyılarının toplam uzunluğu 27,5 km'dir. Kuzeyinde Ekinlik Adası, kuzey-doğusunda Marmara Adası, doğusunda ise Koyun Adası ve Paşalimanı Adası bulunur. Takımadalar arasında, kapladığı alan bakımından, Marmara ve Paşalimanı Adalarından sonra üçüncü büyüklüktedir.

 

Eğlenmek ve dinlenmek için eşsiz imkanları bulunan İstanbul'a 72 deniz mili uzaklıktadır ve deniz otobüsüyle 3 saat 45 dakikada varılabilmektedir.

Adamız Erdek'e ise 18 mil uzaklıkta olup, gemiyle yaklaşık 2 saatte ulaşılmaktadır. Yaz sezonunda İstanbul'dan hergün deniz otobüsü seferleri yapılmakta olup, haftasonları ek seferler de konulmaktadır. Ayrıca Tekirdağ seferi yapan büyük motorlar da iki saatte sizi adamızın iskelesine ulaştırırlar.

 

Adamızın çevresi hemen hemen tümüyle plajdır. Marmara’da denize girilebilecek en temiz yerlerden biri  Çok sayıda otel, motel, pansiyon, apart, restoran ve bar misafirlerimize hoş vakit geçirmeleri için hizmet vermektedir. Restoranlarda balık ve adamızın yerli yapım şarapları tadılabilir. Gecelerimiz de oldukça renklidir. Çok sayıda bar, disco ve restoranda canlı müzik eşliğinde eğlence vardır. 

Merkezde gunbatımı

 

Yiğitler Köyünde bulunan Ali Dede Türbesi her yıl özel günlerde adanın yerli halkı ile yazlıkçılar tarafından ziyaret edilmektedir.

 

Ada Karası üzümlerinden yapılan şarapları tatmanızı ve satın almanızı, gün batımını izlemenizi, deniz ürünlerini tatmanızı özellikle öneririz. Adanın şarap konusunda faaliyet gösteren firmaları; Bortaçina Şarap, Büyülü Bağ Şarap, Kardeşler Şarap ve Sezer Şarap olarak sıralanabilir.

Adamıza gelin, unutulmaz hatıralarınız olsun! İyi tatiller dileriz... 


Balıkesir şehrinde yer alan bir tatil beldesidir. Marmara Adalar Belediye’si tarafından yönetilen Adasımız, sezon dışında 2500 nüfusa sahiptir. Ancak yaz mevsiminde bu sayı büyük bir artış gösterir ve 130,000’i bulur. ilçenin merkezine 11 km kadar uzaklıktadır. Adanın şehir merkezine olan uzaklığı ise 155 kilometredir. Adanın 2005 yılına kadar olan ismi Türkeli’dir. Adada 200 civarında pansiyon ve çok sayıda otel yer almaktadır.

Uzunluğu yaklaşık 7 km kadardır. Adanın genişliği ise 4 km civarındadır. Adanın sezon sürecindeki nüfus sayısı 90.000’in altına düşmemektedir. Bu sebeple adada oldukça fazla sayıda konaklama tesisleri yer alır.

İstanbul'a yakın bir tatil bölgesi yerli turistler için oldukça rağbet gören bir bölgedir. Burada pek çok pansiyon, otel , apart ve motel yer alır. Çocuklu ailelerin de rahatlıkla konaklayabileceği su oteller, çocuk havuzları ve aqua parklar barındırmaktadır.

 

Adalıların geçim kaynağı

Ada turizm açısından gelişmiş olduğu için adalıların ana geçim kaynağı pansiyonculuktur. Ada karası üzümünden yapılan şarabıyla dünyaya ün salmış olan adada 2’si büyük (Bortaçina, Büyülübağ), 2’si butik (Kardeşler, Adalı) olmak üzere 4 adet şarap fabrikası bulunuyor. Üzümü kadar zeytini de lezzetlidir bu sebeple üretilen zeytinyağları da bir o kadar meşhurdur.

Adaya geldiğinizde almak isteyeceğiniz hediyelikler

Sevdiklerinize yaptığınız tatilden bir hediye götürmek veya kendinize tatilde geçirdiğiniz güzel anıları hatırlatacak hediyeler almak isterseniz birçok seçenek arasından seçim yapabilirsiniz. Bu seçeneklerden bazıları adanın ün salmış şarabı, zeytin, zeytinyağı, zeytinyağı sabunu, dalından yeni toplanmış adaçayı, kelle peyniri, teneke peyniri, rüzgâr çanı ve isim yazılı hediyelikler ilk akla gelenler arasındadır.

Yapılabilecek aktiviteler

Her türlü eğlence anlayışına hitap eden adada denizde yapılan aktiviteler jet ski, kano, deniz bisikleti, muz kiralama, iskelede balık tutma ve tekne turları. Karada ise elektrikli bisiklet kiralama, doğa yürüyüşü, at binme, deniz mahallesinde bulunan lunaparka gitmek akla gelen ilk seçenekler arasındadır.

Restoranlar

Sahil boyunca birçok restoran arasından damak zevkinize uygun olan tercihi yapabilirsiniz. Karadeniz pide’ den, Meydan Kumru’dan, Şıkır şıkır kokotek kokoreç’ ten, Ortaköy waffle ve kumpir’ den, Titiz midye’ den, roma dondurmacının şahane dondurmasını yemeden ve özellikle teknede ya da sahil kenarında balık keyfi yapmadan kesinlikle dönmemelisiniz.

Adada bulunan imkanlar

                Sağlık sorunları için 1 sağlık ocağı ve 2 eczane bulunuyor. Acil sağlık sorunları için deniz ambulansı ile 30 dakika içinde Erdek’te bulunan devlet hastanesine gidilmekte. Finansal işlemleriniz için Akbank, İş bankası, Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve Yapı Kredi’nin bankamatikleri bulunuyor. Posta ve kargo işlemleri için PTT şubesini kullanabilirsiniz. Adada güvenlik zabıta tarafından sağlanmaktadır. Taze sebze meyve için Avşa ’da Salı günü, Yiğitlerde pazartesi kurulan halk pazarından ya da manavlardan ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Gıda alışverişleriniz için Migros, şok vb. zincir marketlerin şubeleri bulunmaktadır. Resmi tatiller dışında aracınız için park sorunu bulunmuyor.

 

Avşa Adası Gezilecek Yerler

Gezilecek yerler Bakımından size oldukça zengin seçenekler sunar. Bir ziyaret edenin tekrar etmek isteği, bir tutkuya dönüşen Avşa Adası’nda, doğal köyler, muhteşem kıyılar, renkli bir eğlence ve masmavi bir deniz sizleri beklemektedir. Marmara Bölgesi’nin en renkli tatil yerine doğru yola çıkmaya karar verdiyseniz, size seyahatinizde yol gösterecek ipuçlarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.